The pro-Stalin

عکس بسیار قدیمی : جمعی از اعضاء و هواداران فرقه دموکرات آذربایجان در کنار عکس استالین پیش از وقایع سال 1325

قامت مجموعة من أعضاء و المتحزبین للحزب الدیمقراطی من أذربیجان قرب صوره ستالین قبل أحداث 1946