آلبوم عکس تور شهرهای حاشیه خلیج فارس در سال 1916 میلادی

 

بندرعباس-Bundar Abbas

عکس شهرهای قدیم ایران

آلبوم عکس تور شهرهای حاشیه خلیج فارس در سال 1918 -1916 میلادی توسط Rev. Edwin Aubrey Storrs-Fox
در این آلبوم عکس های تاریخی و بسیار جالب توجهی از شهرها و مناطق دیدنی جنوب ایران (بندر عباس، بندر لنگه، بحرین، بوشهر، خرمشهر یا محمره، اهواز و رود کارون) و مردم و شیوه زندگی آنها وجود دارد که ما را با شرایط زندگی آن دوران آشنا می سازد (بیشتر…)